Concerning your contract with DNS Belgium[Link]

Purpose: Mail towards registrar to inform him/her will probably wont reach the required quota.
Language: Language indicated in Registrar profile.

From: Registry
To: Registrar
Subject: Betreffende uw contract met DNS Belgium / Concerning your contract with DNS Belgium / Concernant votre contrat chez DNS Belgium

Content:

--
EN
--

Our reference: quota-ExampleAgentId-2019

Dear registrar,

We would like to inform you that you haven't yet reached the yearly quota as foreseen by the registrar contract. As you probably know, you need to obtain the equivalent of 250 domain name registrations per year. This amounts to a quota fee of 1000.00 euro (ex. VAT) per year. Each new registration, renewal, transfer, re-activation or domain name that you have taken over add one unit to your counter.

Your current turnover figure amounts to 199. This figure does not take into account this month's renewals.

If you don't reach the yearly quota, you will receive a service invoice for the equivalent of the missing units you are owed to DNS Belgium.
If you want to avoid this service invoice, you will need to meet the earlier mentioned turnover figure at the very latest on the moment your contract expires:

31/12/2019

You can find your current turnover figure on the registrar website (My registrations) via Finance, Quota Check.

Kind regards,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium

--
NL
--

Onze referentie: quota-ExampleAgentId-2019

Beste registrar,

Hierbij delen wij u mee dat u nog niet voldoet aan het door de registrarovereenkomst voorziene omzetcriterium. Zoals u wellicht weet moet u het equivalent van 250 domeinnaamregistraties behalen per jaar. Dit komt neer op een omzetcijfer van 1000.00 euro (ex. BTW) per jaar. Elke nieuwe registratie, renewal, transfer, reactivatie of overgenomen domeinnaam levert u één eenheid op.

Uw huidig omzetcijfer bedraagt 199. In dit cijfer zijn de domeinnamen die deze maand nog moeten vernieuwd worden, niet inbegrepen.

Indien u dit omzetcriterium niet haalt, zal u een service factuur krijgen voor het equivalent van het tekort dat DNS Belgium van u tegoed heeft.
Als u deze service factuur wilt vermijden, dan zult u het vermelde omzetcijfer moeten behalen uiterlijk op het ogenblik van de verjaring van uw contract:

31/12/2019

U kan uw huidige omzetcijfer opvragen via Finance, Quota Check op de registrarwebsite (My registrations).

Met vriendelijke groeten,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium

--
FR
--

Notre reference: quota-ExampleAgentId-2019

Cher agent d'enregistrement,

Nous tenons à vous informer du fait que vous n’avez pas encore atteint le quota prévu par la convention d’agent d’enregistrement. Comme vous le savez probablement, vous devez obtenir l’équivalent de 250 enregistrements de noms de domaine chaque année. Cela équivaut à un frais de 1000.00 euro (ex. TVA) par an. Chaque nouvel enregistrement, renouvellement, transfert, re-activation ou reprise de nom de domaine, équivaut à une unité.

Votre quota actuel s'élève à 199. Ceci sans tenir compte des renouvellements prévus pour ce mois-ci.

Si vous n'attient pas ce quota annuel, vous recevrez une facture service pour l'equivalent du frais dû à DNS Belgium.
Afin d'éviter cette facture, vous devez atteindre le quota précité au plus tard au moment de l’expiration de votre contrat:

31/12/2019

Vous pouvez trouver votre quota actuel sur le site d'agent (My registrations) via Finance, the Quota Check.

Bien à vous,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium