Please top up your account with DNS Belgium[Link]

Purpose: Mail towards registrar to inform his/her account will probably be below zero after processing the renewals.
Language: Language indicated in Registrar profile.

From: Registry
To: Registrar
Subject: Graag uw rekeningsaldo bij DNS Belgium aanvullen / Please top up your account with DNS Belgium / Veuillez approvisionner votre compte chez DNS Belgium

Content:

--
EN
--

Please check your account status

Dear Registrar,

We checked your account status and it seems like you will have a negative account balance by the end of this month. This conclusion is based on a calculation, taking your expected renewals into account.

We kindly ask you to top up your account so you can keep serving your clients. Please note that you can’t make any transactions as long as your balance is negative. Thanks in advance to take the necessary financial precautions to avoid any inconvenience.

Evidently, you can ignore this e-mail when your payment crosses this message. You can find more information on the different payment methods below. If you want to check your account balance, please visit the My registrations section. https://www.registry.be/myregistrations Our support service will gladly help you out if you have any questions concerning your account balance: support@dnsbelgium.be.

Kind regards,

DNS Belgium

Payment methods

As a registrar, you can choose out of the next payment methods to pay invoices or to top up your account status:

1/ a bank transfer with a structured message
In case of an invoice: always use the structured message, mentioned on your invoice
In case of topping up your account status: always use the structured message mentioned in your registrar profile on www.registry.be, under ‘Financial information (MyRegistrations>Registrar>Profile>Financial Information). When you use this specific structured message, we can deal faster with your payment.

2/ online payment
We advise to use online payments only in an emergency situation, e.g.: you used up your prepayment amount and you immediately want to top up your account. You can pay with Visa, MasterCard and Maestro. Please note that the maximum amount you can deposit is €5.000. You can execute an online payment under the section MyRegistrations>Finance>Online payment.

Any finance questions? Direct them to support@dnsbelgium.be.

--
NL
--

Kijk uw rekeningsaldo na

Beste registrar,

Uit nazicht van uw rekeningsaldo blijkt dat u op het einde van deze maand vermoedelijk negatief zal staan. Dit is gebaseerd op een berekening rond uw voorziene renewals.

We vragen u graag om uw rekening aan te vullen zodat u uw klanten kan blijven bedienen. Merk op dat u geen enkele betalende transactie kan uitvoeren zolang u onder 0 staat. Alvast bedankt om de nodige financiële voorzorgen te nemen.

Als uw betaling dit bericht kruist, mag u deze mail uiteraard negeren. Informatie over de verschillende betalingswijzen leest u hieronder. U kan uw huidig saldo consulteren onder My registrations. https://www.registry.be/myregistrations Indien u vragen heeft over uw rekeningsaldo kan u terecht bij support@dnsbelgium.be.

Vriendelijke groet,

DNS Belgium

Betaalwijzen

Als registrar kan u uit de volgende betaalwijzen kiezen om uw facturen te betalen of om uw geldreserve aan te vullen.

1/ een overschrijving met een gestructureerde mededeling
In het geval van een factuur: vermeld altijd de gestructureerde mededeling die op uw factuur staat.
In het geval dat u uw geldreserve wil aanvullen: gebruik altijd de gestructureerde mededeling zoals deze vermeld staat in uw registrar profiel op www.registry.be, bij ‘Financial information’ (MyRegistrations>Registrar>Profile>Financial Information). Wanneer u deze gestructureerde mededeling gebruikt, kunnen wij uw betaling sneller behandelen.

2/ online payment
We raden aan om enkel online payment te gebuiken in noodsituaties, bijvoorbeeld wanneer uw prepayment bedrag opgebruikt is en u uw geldreserve meteen wil aanvullen. U kan in dat geval betalen met Visa, MasterCard en Maestro. Hou er rekening mee dat u een maximumbedrag van € 5.000 kan overmaken. U voert een online payment uit bij de sectie MyRegistrations>Finance>Online payment.

Heeft u nog vragen? Laat het ons weten via support@dnsbelgium.be.

--
FR
--

Veuillez consulter le solde de votre compte

Cher agent d'enregistrement,

Nous avons vérifié le solde de votre compte. Il paraît que votre compte sera en negatif à la fin du ce mois-ci. Cette conclusion est fondée sur un calcul de vos renouvellements (renewals) prévus.

Nous vous prions de vouloir approvisionner votre compte pour pouvoir garantir le service à vos clients. Veuillez noter que vous ne pourrez effectuer aucune transaction payante lorsque votre credit est épuisé. Merci d’avance de prendre les précautions financières nécessaires.

Si votre paiement a croisé ce message, veuillez ne pas en tenir compte. Lisez ci-dessous plus d’informations sur les moyens de paiement. Vous pouvez consulter votre solde actuel sous la section My registrations https://www.registry.be/myregistrations. Notre service support est là pour vous aider si vous avez des questions supplémentaires concernant votre compte: support@dnsbelgium.be.

Bien à vous,

DNS Belgium

Moyens de paiement

Comme agent d’enregistrement, les moyens de paiement suivants sont à votre disposition pour payer vos factures ou pour approvisionner votre compte:

1/ virement à communication structurée
Dans le cas d’un paiement de facture : mentionnez toujours la communication structurée indiquée sur votre facture.
Pour approvisionner votre compte : mentionnez toujours la communication structurée comme indiquée dans votre profil d’agent sur www.registry.be, sous la section ‘Financial information’ (MyRegistrations >Registrar>Profile>Financial Information). En utilisant cette communication structurée specifique, nous pourrons traiter votre paiement plus rapide.

2/ paiement en ligne
Nous vous conseillons d’utiliser le paiement en ligne dans les cas urgents seulement. Lorsque votre credit est épuisé et que vous voulez immédiatement approvisionner votre compte, par exemple. Dans ce càs-la, il est possible d’utiliser Visa, MasterCard et Maestro. Veuillez tenir compte du fait que le montant maximum à transférer est de 5.000 €. Vous pouvez effectuer le paiement en ligne sous la section MyRegistrations>Finance>Online payment.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions: support@dnsbelgium.be.