Domain Guard activated for exampledomainname.be[Link]

Purpose: Mail towards registrant to inform him/her that domain guard was added for their domain name.
Background: Domain guard.
Language: Language indicated in Registrant contact.

From: Registry
To: Registrant
Subject: Domain Guard geactiveerd voor exampledomainname.be / Domain Guard activated for exampledomainname.be / Domain Guard activé pour exampledomainname.be

Content:

--
NL
--

Beste domeinnaamhouder,

U beschikt over een .be-domeinnaam en daarom ontvangt u dit bericht van DNS Belgium. DNS Belgium vzw is de officiële beheerder van de .be-domeinnaamzone. Meer informatie over onze werking en beheersfunctie vindt u op: https://www.dnsbelgium.be

Hierbij delen wij u mee dat DNS Belgium Domain Guard geactiveerd heeft voor de domeinnaam exampledomainname.be. Dit wil zeggen dat uw registrar de gegevens verbonden aan uw domeinnaam niet kan aanpassen. Uw domeinnaam kan ook niet verwijderd of getransfereerd worden.

Meer informatie over Domain Guard vindt u op https://www.dnsbelgium.be/nl/domain-guard-beschermt-je-be-domeinnaam

Indien u hierover vragen heeft, raden we u aan om contact op te nemen met onze supportdienst (support@dnsbelgium.be).

Met vriendelijke groeten,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium

--
FR
--

Cher titulaire,

Nous vous adressons ce message parce que vous êtes détenteur d’un nom de domaine .be. DNS Belgium asbl est l'organisme officiel qui gère la zone des noms de domaine .be. Sur notre site web: https://www.dnsbelgium.be vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement de notre organisme et sur notre fonction de gestion.

Nous tenons à vous informer que DNS Belgium a activé le 'Domain Guard' pour le nom de domaine exampledomainname.be, ce qui signifie que votre agent d'enregistrement ne peut exécuter aucune mise à jour de votre nom de domaine. Votre nom de domaine ne peut également pas être supprimé, ni transféré.

Vous trouverez de plus amples informations sur le 'Domain Guard' sur notre site : https://www.dnsbelgium.be/fr/domain-guard-protege-votre-nom-de-domaine-be

Si vous avez des questions à ce sujet, nous vous conseillons de contacter le service support de DNS Belgium (support@dnsbelgium.be).

Bien à vous,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium

--
EN
--

Dear registrant,

You receive this message from DNS Belgium because you are the registrant of a .be domain name. DNS Belgium is the official registration body for all .be domain names. You can find more information about our working on https://www.dnsbelgium.be

We would like to inform you that DNS Belgium activated Domain Guard for the domain name exampledomainname.be. This means your domain name cannot be updated, nor deleted nor transferred.

More information on Domain Guard can be found on our website: https://www.dnsbelgium.be/en/domain-guard-protects-your-be-domain-name

If you have additional questions on this issue, we suggest you get in touch with the support services of DNS Belgium (support@dnsbelgium.be).

Kind regards,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium