exampledomainname.be (ADR)[Link]

Purpose: Mail towards registrar to inform him/her that one of the domain names in their portfolio is on hold due to a Cepani case.
Background: In case of a dispute, a domain name is put on hold.
Language: Language indicated in Registrar profile.

From: Registry
To: Registrar
Subject: exampledomainname.be

Content:

--
EN
--

Dear registrar,

We would like to inform you that DNS Belgium put the domain name exampledomainname.be
"on hold" after the alternative dispute resolution procedure was started for Cepani.

You do not need to intervene at this stage. We only send you this message for information purposes.

If you wish to obtain additional information on this issue, we suggest you get in touch with the legal services of DNS Belgium (legal@dnsbelgium.be).

Kind regards,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium

--
NL
--

Beste registrar,

Hierbij delen wij u mee dat DNS Belgium de domeinnaam exampledomainname.be "on hold" heeft geplaatst nadat een alternatieve
geschillenregelingsprocedure bij Cepani werd gestart.

Een technische tussenkomst is op dit ogenblik niet vereist. Wij sturen u dit bericht louter ter informatie.

Indien u bijkomende inlichtingen wenst, raden we u aan om contact op te nemen met de juridische dienst van DNS Belgium (legal@dnsbelgium.be).

Met vriendelijke groeten,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium

--
FR
--

Cher agent d'enregistrement,

Nous tenons à vous informer que le nom de domaine exampledomainname.be a été mis
"on hold" par DNS Belgium, suite à l'initiation d'une procédure de règlement de litige
alternative auprès du Cepani.

Une intervention technique n'est pas requise pour le moment. Ce message vous
est envoyé uniquement à titre d'information.

Si vous désirez de plus amples informations, nous vous conseillons de
contacter le service juridique de DNS Belgium (legal@dnsbelgium.be).

Bien à vous,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium