exampledomainname.be on hold (ADR)[Link]

Purpose: To inform the Registrant that their domain name is on hold due to a ADR (Alternative dispute resoluton) case
Background: In case of a dispute, a domain name is put on hold.
Language: Language indicated in Registrant contact.

From: Registry
To: Registrant
Subject: exampledomainname.be on hold

Content:

--
NL
--

Beste domeinnaamhouder,

DNS Belgium vzw is de officiële beheerder van de .be-domeinnaamzone. U beschikt over een .be-domeinnaam en daarom ontvangt u dit bericht van ons. Meer informatie over onze werking en beheersfunctie vindt u op: https://www.dnsbelgium.be

Hierbij delen wij u mee dat DNS Belgium de domeinnaam exampledomainname.be "on hold" heeft geplaatst nadat een alternatieve
geschillenregelingsprocedure via Cepani gestart werd.

Wij sturen u dit bericht louter ter informatie. Indien u bijkomende
inlichtingen wenst, raden we u aan om contact op te nemen met
Cepani (www.cepani.be).

Met vriendelijke groeten,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium

--
FR
--

Cher titulaire,

DNS Belgium asbl est l'organisme officiel qui gère la zone des noms de domaine .be. Nous vous adressons ce message parce que vous êtes détenteur d’un nom de domaine .be. Sur notre site web: https://www.dnsbelgium.be vous trouverez de plus amples informations sur le fonctionnement de notre organisme et sur notre fonction de gestion.

Nous tenons à vous informer que le nom de domaine exampledomainname.be a été mis
"on hold" par DNS Belgium, suite à l'initiation d'une procédure de règlement de litige
alternative auprès du Cepani.

Ce message vous est envoyé uniquement à titre d'information. Si vous désirez
de plus amples informations, nous vous conseillons de
contacter le Cepani (www.cepani.be).

Bien à vous,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium

--
EN
--

Dear registrant,

DNS Belgium is the official registration body for all .be domain names. You are the registrant of a .be domain name, which is why you receive our message. You can find more information about our working on https://www.dnsbelgium.be

We would like to inform you that DNS Belgium put the domain name exampledomainname.be "on hold" after the alternative dispute
resolution procedure was started with Cepani.

We send you this message only for information purposes. If you wish to
obtain additional information on this issue, we suggest you get in
touch with Cepani (www.cepani.be).

Kind regards,

DNS Belgium

DNS Belgium vzw/asbl
Ubicenter • Philipssite 5, bus 13 • 3001 Leuven
support@dnsbelgium.be
+32 16 28 49 70
www.twitter.com/dnsbelgium